# میلیاردها_تومان_پول_بیت_المال_برای_حذف_از_جام_جهان