# حسابداری_دولتی

پاسخگویی دولت - حسابداری دولتی - یوجی ایجیری

گفتار اول 1-.2تاریخچه حسابداری و حسابرسی 2-.2دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی 3-.2دوران رنسانس وسرمایه داری 4-.2دوران انقلاب صنعتی 5-2حسابداری حرفه ای وحسابزسی 6-2نظامهای پارلمانی، بودجه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 135 بازدید