# اصول_کار_با_نرم_افزارهای_حسابداری

اصول کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری در کوتاهترین زمان

تقدیم به اساتید ارجمند: دکتر علی سعیدی دکتر فرامرز صافی دکتر مهدی عربصالحی و دکتر اصغر سلطانی مراکز پخش: 1- وبسایت انتشارات کیومرث: www. kumarsbook.com 2 - تهران ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید