ارزیابی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه کاربران

ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری از دیدگاه کاربران

( مورد گروه شرکت های همکاران سیستم)

دکتر اصغر سلطانی*- دکتر محمدعلی نعمت بخش ** - ایمان چگونیان***

چکیده

سیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که وظیفه آن ثبت، پردازش و گزارش مبادلات گذشته مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری می باشد. با ورود رایانه به ایران، به تدریج شرکت های مختلفی اقدام به تولید نرم افزارهای متنوع با کاربردهای گوناگون کردند. حرفه حسابداری نیز به لحاظ ماهیت فعالیت و خدمات خود به رایانه و نرم افزارهای خاص، نیاز اساسی داشت. یکی از شرکت هایی که فعالیت خود را در بدو ورود رایانه به ایران آغاز کرد و روند موفقی را طی نمود، شرکت همکاران سیستم می باشد. هدف  این پژوهش ارزیابی سیستم های اطلاعات حسابداری گروه شرکت همکاران سیستم از دیدگاه کاربران می باشد. سیستم اطلاعات حسابداری مناسب  در این تحقیق به سیستمی گفته می شود که بتواند نیازهای اطلاعاتی کاربران خود را در زمان مورد نظر با محتوای مطلوب و ظاهری مناسب، تأمین نماید. جامعه آماری این تحقیق تعداد5000 شرکت و سازمان از سراسر ایران می باشند که ازسیستم های اطلاعات حسابداری و به طور مشخص نرم افزار حسابداری شرکت فوق در سال 88 استفاده می کردند. پرسشنامه ای حاوی 21 سؤال برای کاربران از طرق مختلف ارسال شده است. نتایج حاصل از 171 پرسشنامه عودت داده شده نشان می دهد سیستم های مذکور در خصوص ارائه اطلاعات مفید در زمانی که به آن ها نیاز است، از دیدگاه کاربران متوسط به بالا ارزیابی می شوند و در زمینه ارائه گزارشات با چیدمان مطلوب کاربران و تهیه اطلاعات مفهوم و قابل ارائه به تمام سطوح سازمان و انعطاف پذیری نسبت به تغییرات محیط اقتصادی به لحاظ ظاهر، از دیدگاه کاربران مناسب ارزیابی نمی شوند و نیازهای آن ها را برآورده نکرده است.

/ 0 نظر / 30 بازدید