ایمان چگونیان

ایمان چگونیان

اصول کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری در کوتاهترین زمان

تقدیم به اساتید ارجمند: دکتر علی سعیدی دکتر فرامرز صافی دکتر مهدی عربصالحی و دکتر اصغر سلطانی مراکز پخش: 1- وبسایت انتشارات کیومرث: www. kumarsbook.com 2 - تهران ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید
آذر 96
2 پست
تیر 96
1 پست
تیر 94
2 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
13 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست